ชื่องาน : การปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
วันที่จัดงาน : 13-14 กรกฎาคม 2560
สถานที่จัดงาน : โรงแรมรามา การ์เด็นส์
รายละเอียดงาน : ภายในงานประกอบด้วย การทำพิธีเปิด ฟังวิทยากรให้ความรู้ ประกวดกิจกรรม พิธีมอบรางวัล งานจัดนิทรรศการ และ ระบบแสง สี เสียง

 

 
 
 
 

โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 /
062-709-0850

 
บริษัท ซีบีออร์กาไนเซอร์ จำกัด
CB organizer Co.,Ltd.
43/30 ซอยวิภาวดีรังสิต41
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพ 10210
โทรศัพท์ : 02-533-5276-8 Auto 16 Lines
Hotline : 062-709-0850